Tweets at Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau around 30km

It searches the Pokestop Tweets of Twitter around Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau 30km.


Search Results

반 귀 이 qua_luan

Fan Account @BTS_twt

RT @HunhMHuyn5: I vote @BTS_twt #PCAs các anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ..đừng để bệnh ARMY lo lắm đấy 😕

2018-10-20 08:05

vinh vinh82138942

Wow, Amazing! LucintaMuna is broadcasting on ,come to join!

2018-10-20 07:09

vinh vinh82138942

Wow, Amazing! Shu Kòi is broadcasting on ,come to join!

2018-10-20 07:06

vinh vinh82138942

Wow, Amazing! Shu Kòi is broadcasting on ,come to join!

2018-10-20 07:06

vinh vinh82138942

Wow, Amazing! Shu Kòi is broadcasting on ,come to join!

2018-10-20 07:06

Tăng Thiện Trí thevietknight

I liked a @YouTube video Fallout 4 Functional Displays Mod Overview

2018-10-20 06:53

Truong Huynh Le letruong2630

'I'll protect youuuu'- Baechu

1 million after 9 hour 🎆🎆
#WENDY
#웬디
#WrittenInTheStars
#JohnLegend
#STATIONx0
@RVsmtown

2018-10-20 03:20

전용가이 HagDuy

Fan Account @BTS_twt
ARMY

RT @HunhMHuyn5: I vote @BTS_twt #PCAs các anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ..đừng để bệnh ARMY lo lắm đấy 😕

2018-10-20 00:59

전용가이 HagDuy

Fan Account @BTS_twt
ARMY

RT @HunhMHuyn5: Dù bận việc học cỡ nào vẫn. Cày view.. Vẫn theo dõi các anh . ngắm nhìn các anh ..những idol của ARMY @BTS_twt #PCAs

2018-10-20 00:59

Danik caokimthoai0308

@Saint_sup @perthppe
ฉันรอคอยทุกวัน
#lovebychanceseries

2018-10-20 00:40

Jam Jam85428355

I ❤️ BangTan

RT @HunhMHuyn5: I vote @BTS_twt #PCAs các anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ..đừng để bệnh ARMY lo lắm đấy 😕

2018-10-19 23:58

Jam Jam85428355

I ❤️ BangTan

RT @HunhMHuyn5: @BTS_twt #PCAs ước mơ của tôi biết bao h mới được thực hiện được . được ở giữa làn biển bomb là một ánh sáng nhỏ bé ....I w…

2018-10-19 23:58

Nguyễn Gia Bảo NguynGi02572186

WALL của một thằng cô đơn

Claim your US dollars everyday, by joining daily free raffle in Cube TV.

2018-10-19 23:54

Thảo Nguyên ThoNguy33616389

Yêu cái hiện tại mơ cái tương lai và nhớ về quá khứ

Yêu nhau đi...

2018-10-19 23:53

J Hopi JHopi7

RT @HunhMHuyn5: I vote @BTS_twt #PCAs các anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ..đừng để bệnh ARMY lo lắm đấy 😕

2018-10-19 23:30

Jungkook kookie010997230

Love BTS forever ❤
I purple you 💜💜

RT @HunhMHuyn5: @BTS_twt #PCAs ước mơ của tôi biết bao h mới được thực hiện được . được ở giữa làn biển bomb là một ánh sáng nhỏ bé ....I w…

2018-10-19 23:30

J Hopi JHopi7

RT @HunhMHuyn5: Dù bận việc học cỡ nào vẫn. Cày view.. Vẫn theo dõi các anh . ngắm nhìn các anh ..những idol của ARMY @BTS_twt #PCAs

2018-10-19 23:26

J Hopi JHopi7

RT @HunhMHuyn5: @BTS_twt #PCAs ước mơ của tôi biết bao h mới được thực hiện được . được ở giữa làn biển bomb là một ánh sáng nhỏ bé ....I w…

2018-10-19 23:24

Vũ Thị Hạnh VThHnh1999

Fan Account for @BTS_twt

RT @HunhMHuyn5: Dù bận việc học cỡ nào vẫn. Cày view.. Vẫn theo dõi các anh . ngắm nhìn các anh ..những idol của ARMY @BTS_twt #PCAs

2018-10-19 23:20

자미 JK TrMi2405

Fan account @BTS_twt

RT @HunhMHuyn5: Dù bận việc học cỡ nào vẫn. Cày view.. Vẫn theo dõi các anh . ngắm nhìn các anh ..những idol của ARMY @BTS_twt #PCAs

2018-10-19 23:19

Jini Jini2309

A.R.M.Y 💕💕
love BangTan Sonyeondan ❤❤

RT @HunhMHuyn5: Dù bận việc học cỡ nào vẫn. Cày view.. Vẫn theo dõi các anh . ngắm nhìn các anh ..những idol của ARMY @BTS_twt #PCAs

2018-10-19 23:18

자미 JK TrMi2405

Fan account @BTS_twt

RT @HunhMHuyn5: @BTS_twt #PCAs ước mơ của tôi biết bao h mới được thực hiện được . được ở giữa làn biển bomb là một ánh sáng nhỏ bé ....I w…

2018-10-19 23:18

자미 JK TrMi2405

Fan account @BTS_twt

RT @HunhMHuyn5: I vote @BTS_twt #PCAs các anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ..đừng để bệnh ARMY lo lắm đấy 😕

2018-10-19 23:18

Vũ Thị Hạnh VThHnh1999

Fan Account for @BTS_twt

RT @HunhMHuyn5: @BTS_twt #PCAs ước mơ của tôi biết bao h mới được thực hiện được . được ở giữa làn biển bomb là một ánh sáng nhỏ bé ....I w…

2018-10-19 23:18

Vũ Thị Hạnh VThHnh1999

Fan Account for @BTS_twt

RT @HunhMHuyn5: I vote @BTS_twt #PCAs các anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ..đừng để bệnh ARMY lo lắm đấy 😕

2018-10-19 23:18

Jungkook kookie010997230

Love BTS forever ❤
I purple you 💜💜

RT @HunhMHuyn5: I vote @BTS_twt #PCAs các anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ..đừng để bệnh ARMY lo lắm đấy 😕

2018-10-19 23:17

💥Lina💥 JungKoo28841169

I'm Hà Xuyên😘V-A. R. M. Y
Call me Lina🌿Fan Account @BTS_twt
💥BANGTAN SONYEONDAN💥
💎💎Phu nhân của Jeon JungKook💎💎

RT @HunhMHuyn5: Dù bận việc học cỡ nào vẫn. Cày view.. Vẫn theo dõi các anh . ngắm nhìn các anh ..những idol của ARMY @BTS_twt #PCAs

2018-10-19 23:15

Jini Jini2309

A.R.M.Y 💕💕
love BangTan Sonyeondan ❤❤

RT @HunhMHuyn5: I vote @BTS_twt #PCAs các anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ..đừng để bệnh ARMY lo lắm đấy 😕

2018-10-19 23:15

Jini Jini2309

A.R.M.Y 💕💕
love BangTan Sonyeondan ❤❤

RT @HunhMHuyn5: @BTS_twt #PCAs ước mơ của tôi biết bao h mới được thực hiện được . được ở giữa làn biển bomb là một ánh sáng nhỏ bé ....I w…

2018-10-19 23:15

💥Lina💥 JungKoo28841169

I'm Hà Xuyên😘V-A. R. M. Y
Call me Lina🌿Fan Account @BTS_twt
💥BANGTAN SONYEONDAN💥
💎💎Phu nhân của Jeon JungKook💎💎

RT @HunhMHuyn5: I vote @BTS_twt #PCAs các anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ..đừng để bệnh ARMY lo lắm đấy 😕

2018-10-19 23:14

💥Lina💥 JungKoo28841169

I'm Hà Xuyên😘V-A. R. M. Y
Call me Lina🌿Fan Account @BTS_twt
💥BANGTAN SONYEONDAN💥
💎💎Phu nhân của Jeon JungKook💎💎

RT @HunhMHuyn5: @BTS_twt #PCAs ước mơ của tôi biết bao h mới được thực hiện được . được ở giữa làn biển bomb là một ánh sáng nhỏ bé ....I w…

2018-10-19 23:12

Delulu ™️ Danilla341

Way back home.~#Dai💜#Mao 💛Chiron BG 🚩 Always support N’Saint #Saint_sup💙 ⛵️3441Gang⛵️💗#344198Sline #m34ns41nt

RT @NynAeris: a little gift to Saint.
From Vietnam.

#FANART
#saint_sup
#MingEr #หมิงเอ๋อ #明兒
#lovebychanceseries
@Saint_sup …

2018-10-19 23:02

Huỳnh Mỹ Huyền HunhMHuyn5

AMRY ...VKooK 💓🌸

Dù bận việc học cỡ nào vẫn. Cày view.. Vẫn theo dõi các anh . ngắm nhìn các anh ..những idol của ARMY @BTS_twt #PCAs

2018-10-19 22:55

Huỳnh Mỹ Huyền HunhMHuyn5

AMRY ...VKooK 💓🌸

@BTS_twt #PCAs ước mơ của tôi biết bao h mới được thực hiện được . được ở giữa làn biển bomb là một ánh sáng nhỏ bé…

2018-10-19 22:54

Huỳnh Mỹ Huyền HunhMHuyn5

AMRY ...VKooK 💓🌸

I vote @BTS_twt #PCAs các anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ..đừng để bệnh ARMY lo lắm đấy 😕

2018-10-19 22:53

Huỳnh Mỹ Huyền HunhMHuyn5

AMRY ...VKooK 💓🌸

I vote @BTS_twt #PCAs

2018-10-19 22:52

Huỳnh Mỹ Huyền HunhMHuyn5

AMRY ...VKooK 💓🌸

@BTS_twt #PCAs vote

2018-10-19 22:51

Saint? NynAeris

O N L Y S A I N T S U P

#Saint_sup #lovebychanceseries

a little gift to Saint.
From Vietnam.

#FANART
#saint_sup
#MingEr #หมิงเอ๋อ #明兒
#lovebychanceseries
@Saint_sup

2018-10-19 22:47

범서장 trandang1984hy1

Hello, Welcome To With ❣ ARMY - BTS Family ❣ Fan Account For @BTS_twt

RT @phamk2724: Trách nhiệm😊😊💜💜
#BTS #TheGroup @BTS_twt

2018-10-19 21:47

ᴘɪ.ɪɴᴋᴜ | クイン _piinku

Vietnamese | 🇻🇳 Hobbyist artist. I often update about my DB-fanarts, mostly Vegebul. ✏ Deviantart: | Wattpad: -thisismia

Coloring - Mirai Trunks

I found this image on Pinterest and omg Trunks is so handsome ;;w;; *melted*

Art by: Akir…

2018-10-19 21:44

Phạm tuyền🐷[ Ú ] phamk2724

@BTS_twt
방탄소년난
❤NJ. SJ. YG. HS. JM. TH. JK❤
@Phamk2724
Follow me.thank you❤

Trách nhiệm😊😊💜💜
#BTS #TheGroup @BTS_twt

2018-10-19 21:41

Syuro kousakinc

I added a video to a @YouTube playlist ❀「Nightcore」~ Summer Night Fever「BENI」~ ❀

2018-10-19 20:52

Syuro kousakinc

❀「Nightcore」~ Summer Night Fever「BENI」~ ❀: via @YouTube

2018-10-19 20:51

Thanh Duy tinhyeuhtduy

Chung vui cùng với các chị, em nhân dịp 20/10

2018-10-19 20:08

Truong Huynh Le letruong2630

'I'll protect youuuu'- Baechu

#WENDY
#웬디
#WrittenInTheStars
#JohnLegend

2018-10-19 20:06

Nguyễn Duy Tuyên MaxSkillKing

Còn 1 trang fan page 5375 Like
Chị em nào cần mua thì alo em nhé!
0169.264.5750 <3

2018-10-19 19:55

army6mint🇻🇳 army6mint

I PURPLE YOU - BTS 💜I'M A V-ARMY AND I BIAS SUGA 💜LETS BE FRIENDS 🤗

@BTS_twt OMG😱you so beautiful!!!💜

2018-10-19 19:46

Lê khánh hội Lkhanhhoi1

(Cover) music

Tôi đã thêm video vào danh sách phát Leapband - Đồng hồ thông minh dành cho bé trên @YouTube

2018-10-19 19:00

Nguyễn Duy Tuyên MaxSkillKing

Đã hoàn tất cron cảm xúc all!

kế tiếp bạn bè!

2018-10-19 18:45

Nguyễn Duy Tuyên MaxSkillKing

ngta thì đang kiếm tiền tỷ! ngồi xe hơi, siêu xe và nằm trong phòng sang trọng trong căn biệt thự tiền tỷ

với tôi…

2018-10-19 18:30

Truong Huynh Le letruong2630

'I'll protect youuuu'- Baechu

#WendyxJohnLegend
#Wendy
#WrittenInTheStars
#웬디
#STATIONx0
@RVsmtown

2018-10-19 18:25

Rin Phạm tsukuyomi1102

Tôi đã thêm video vào danh sách phát Nightwish - I Want My Tears Back (With Lyrics) trên @YouTube

2018-10-19 16:11

Mai Hoàng Minh Robomai267

Tôi muốn trở thành một con người đa dạng, biết được những gì mình trải nghiệm qua,từ đó tích lũy cho mình những kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân

#NgàykỷniệmTwittercủatôi

2018-10-19 16:06

Tăng Thiện Trí thevietknight

I liked a @YouTube video FALLOUT 4-Midwest Power Armor Evolution-Batman Power Armor-Showcase - New Armor mod -

2018-10-19 14:56

🐰 Siin 🐰 Xuxuami1

-Fan Account @BTS_twt. 03 line. V-ARMY. JKstan. OT7. 7-1=0

RT @hannguyen122003: - Yên tâm rồi 😊
BTS- BIGHIT = FOREVER💜👏
#7MoreYearsOfBTS
@BTS_twt @bts_bighit

2018-10-19 14:46

TO CHI CONG chicongcm1

Tin tặc đã đánh cắp $ 882 triệu từ trao đổi mật mã trong 2 năm qua

2018-10-19 10:51

Rin Phạm tsukuyomi1102

Tôi đã thêm video vào danh sách phát DETENTION Việt Hóa #3: TỘI LỖI CỦA TÊN THẦY GIÁO ẤU

2018-10-19 09:57

Nguyễn Quyết nguyenquyet01

followback 100%

#cryptolancers_network #ico #eth

2018-10-19 06:58

Nguyễn Quyết nguyenquyet01

followback 100%

#Aivon #aivonico #tokensale #AI #Blockchain #aivonio Excellent project and purposeful team . This project is the be…

2018-10-19 06:20

He Who Listens GodHandSinChild

I am a high price, Washington lobbyist, peddling influence. Who wants candy? 🍬

RT @_piinku: "TA-DAAA!"

Bulma & Trunks show Vegeta their love 😂 I spent my afternoon drawing this lol

Support me: (link:

2018-10-19 01:35

Phạm tuyền🐷[ Ú ] phamk2724

@BTS_twt
방탄소년난
❤NJ. SJ. YG. HS. JM. TH. JK❤
@Phamk2724
Follow me.thank you❤

JM Racing boy
#BTS #JIMIN #7MoreYearsOfBTS @BTS_twt

2018-10-19 01:07

Anchuree sirimee JessicaMyj

RT @letruong2630: #Yoonhyun
#YoonA
#seohyun

2018-10-19 00:38

Long Ngô LongLekk

I'm a Trader come from Viet Nam. I make money by Airdrop and Bounty, very very like MMO

#Loligo #LoligoICO #ico #icopresale #eth #ethfork
#blockchain #ethereum #daico #smartcontract #CryptoScamStop…

2018-10-19 00:24

TO CHI CONG chicongcm1

Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga rất vui mừng rằng

2018-10-19 00:21

TO CHI CONG chicongcm1

Đối tác QTUM với Amazon Web Services và Tether Panic Continues

2018-10-19 00:18

Truong Huynh Le letruong2630

'I'll protect youuuu'- Baechu

#Yoonhyun
#YoonA
#seohyun

2018-10-19 00:16

Thanh Duy tinhyeuhtduy

Tôi đã thích video ANH CÓ TÀI MÀ 5K - XUÂN NGHỊ (MẠC VĂN KHOA, TRUNG DŨNG, VŨ QUỐC KHÁNH,

2018-10-18 23:17

Nguyễn Duy Tuyên MaxSkillKing

Cron nữa thôi là đủ :D
nói không với Update token nhiều lần

2018-10-18 22:41

Nguyễn Duy Tuyên MaxSkillKing

Hệ Thống Mới - 1 Click All Tính Năng (Nói Không Với Uppdate Token Nhiều Lần): qua @YouTube

2018-10-18 22:39

Rin Phạm tsukuyomi1102

Tôi đã thêm video vào danh sách phát Fluex - Daylight (Airbeat One Anthem 2018) trên @YouTube

2018-10-18 22:34

Thanh Duy tinhyeuhtduy

Tôi đã thích video Cảnh sát ngầm của Trung Quốc theo dõi như thế nào | Trung Quốc Không

2018-10-18 21:52

TFBOYS_CLOVER FLClover682013

Đoàn gia_ € FL Clover

@tfboys_plus Ta thấy cái nào cũng đẹp! 😀

2018-10-18 21:38

Syuro kousakinc

I added a video to a @YouTube playlist ❀「Nightcore」~ Himitsu (秘密)「RAM WIRE」~ ❀

2018-10-18 21:28

Syuro kousakinc

❀「Nightcore」~ Himitsu (秘密)「RAM WIRE」~ ❀: via @YouTube

2018-10-18 21:28

Sanchee _sanchee_18

💓Vietnamese️ 💓 Jeonggukstan🐰

Fan Account For @bts_twt

RT @hannguyen122003: - Yên tâm rồi 😊
BTS- BIGHIT = FOREVER💜👏
#7MoreYearsOfBTS
@BTS_twt @bts_bighit

2018-10-18 21:15

Phạm tuyền🐷[ Ú ] phamk2724

@BTS_twt
방탄소년난
❤NJ. SJ. YG. HS. JM. TH. JK❤
@Phamk2724
Follow me.thank you❤

@RtwoB01 @BTS_twt Không được nói như vậy. Biết nói dị giốg vs suy nghĩ của tui lắm khôg😄😄

2018-10-18 21:11

Nguyễn Duy Tuyên MaxSkillKing

Hãy khám phá Nguyễn Duy Tuyên trên Badoo!

2018-10-18 20:28

Truong Huynh Le letruong2630

'I'll protect youuuu'- Baechu

<D-1>
Teaser 'Written in the stars'
/> #WENDY
#STATIONx0
#SonSeungWan
#REDVELVET
#JohnLegend
#WrittenInTheStars

2018-10-18 19:03

ᴘɪ.ɪɴᴋᴜ | クイン _piinku

Vietnamese | 🇻🇳 Hobbyist artist. I often update about my DB-fanarts, mostly Vegebul. ✏ Deviantart: | Wattpad: -thisismia

"i'll make a cup of coffee with the right amount of sugar,
how you like it?"

🦄 Support me:

2018-10-18 17:04

vnBloggertheme vnbloggertheme

- Mình cứ chơi đi

2018-10-18 16:56

Tăng Thiện Trí thevietknight

I liked a @YouTube video Fastest People in Slow Motion

2018-10-18 15:33

Rin Phạm tsukuyomi1102

Tôi đã thêm video vào danh sách phát DETENTION Việt Hóa #2: OAN HỒN TRONG TRƯỜNG HỌC LỘ

2018-10-18 14:42

••ARMY~~BTS•• ARMYBTS55814492

Fan Account @BTS_twt

RT @hannguyen122003: - Chồng Em Rất Nam Tính =))
@BTS_twt
#7MoreYearsOfBTS

2018-10-18 14:00

••ARMY~~BTS•• ARMYBTS55814492

Fan Account @BTS_twt

RT @hannguyen122003: - Yên tâm rồi 😊
BTS- BIGHIT = FOREVER💜👏
#7MoreYearsOfBTS
@BTS_twt @bts_bighit

2018-10-18 13:59

Hann Vcut GiaHan64562541

Fan Account

RT @hannguyen122003: - Yên tâm rồi 😊
BTS- BIGHIT = FOREVER💜👏
#7MoreYearsOfBTS
@BTS_twt @bts_bighit

2018-10-18 13:45

I✋love✌방탄소년단👊 Ngoc23779852

Fan account @BTS_twt
Hello. We're BTS.
❤ 전 정 국 ❤
Kim Nam Joon
Kim Seok Jin
Min Yoongi
Jung Hoseok
Pak Jimin
Kim Taehyung
Jeon Jung Kook
😍BTS😍

RT @hannguyen122003: - Yên tâm rồi 😊
BTS- BIGHIT = FOREVER💜👏
#7MoreYearsOfBTS
@BTS_twt @bts_bighit

2018-10-18 13:32

Spectra Makenki MakenkiSpectra

dont hate just get to know me first

RT @_piinku: "TA-DAAA!"

Bulma & Trunks show Vegeta their love 😂 I spent my afternoon drawing this lol

Support me: (link:

2018-10-18 12:59

RaeWon_93 [Thiên Wing] hannguyen122003

Hello! We are V-ARMY.
Thiên Wing. 2003. Cà Mau 💜
Tớ bias YOONGI.💜
Làm quen đi~~~.

- Chồng Em Rất Nam Tính =))
@BTS_twt
#7MoreYearsOfBTS

2018-10-18 12:54

Mỹ Duyên duyenpham780

방 탄 소 년 단. J- Hope my life . 'ㅅ'

RT @hannguyen122003: - Yên tâm rồi 😊
BTS- BIGHIT = FOREVER💜👏
#7MoreYearsOfBTS
@BTS_twt @bts_bighit

2018-10-18 12:45

RaeWon_93 [Thiên Wing] hannguyen122003

Hello! We are V-ARMY.
Thiên Wing. 2003. Cà Mau 💜
Tớ bias YOONGI.💜
Làm quen đi~~~.

@ps_1204 - Bạn Cứ Lấy đi 😄

2018-10-18 12:34

RaeWon_93 [Thiên Wing] hannguyen122003

Hello! We are V-ARMY.
Thiên Wing. 2003. Cà Mau 💜
Tớ bias YOONGI.💜
Làm quen đi~~~.

- Yên tâm rồi 😊
BTS- BIGHIT = FOREVER💜👏
#7MoreYearsOfBTS
@BTS_twt @bts_bighit

2018-10-18 12:24

Khanh Khanh00963926

Fan Account @BTS_twt

#7MoreYearsOfBTS

2018-10-18 12:21

Đặng Hoàng Mỹ ngHongM1

Hello, l am A.R.M.Y Vietnamese😙😙I love BTS❤❤ Fan Account @BTS_twt

Hãy đi cùng nhau đến mãi mãi nhé cho dù là 20,30 hay bao nhiu đi nx hãy ở bên nhau nhé 😊😊
A.R.M.Y Purle @BTS_twt 💜💜…

2018-10-18 11:53

The Ghost of Greninja drewski4u

#TeamGreninja forever!

RT @_piinku: "TA-DAAA!"

Bulma & Trunks show Vegeta their love 😂 I spent my afternoon drawing this lol

Support me: (link:

2018-10-18 11:40

__yennvy yennnvy

- love yourself first

- Lỗ Tấn từng nói :
" Chỉ cần thường xuyên tiêu tiền thì mọi phiền não sẽ được giảm bớt 80%, IQ và EQ sẽ được nâng…

2018-10-18 11:32

Long Ngô LongLekk

I'm a Trader come from Viet Nam. I make money by Airdrop and Bounty, very very like MMO

#Loligo #LoligoICO #ico #icopresale #eth #ethfork
#blockchain #ethereum #daico #smartcontract #CryptoScamStop…

2018-10-18 03:10

Nguyễn Gia Bảo NguynGi02572186

WALL của một thằng cô đơn

Claim your US dollars everyday, by joining daily free raffle in Cube TV.

2018-10-18 01:28

Phạm tuyền🐷[ Ú ] phamk2724

@BTS_twt
방탄소년난
❤NJ. SJ. YG. HS. JM. TH. JK❤
@Phamk2724
Follow me.thank you❤

@TuLyHan1 @BTS_twt Gắt

2018-10-18 00:54

Phạm tuyền🐷[ Ú ] phamk2724

@BTS_twt
방탄소년난
❤NJ. SJ. YG. HS. JM. TH. JK❤
@Phamk2724
Follow me.thank you❤

@TuLyHan1 @BTS_twt E bắt kịp live mà tại đag học nên đâu dám bình luận. Chỉ ngồi nhìn😑

2018-10-18 00:51

Thảo Nguyên ThoNguy33616389

Yêu cái hiện tại mơ cái tương lai và nhớ về quá khứ

Đây là tôi khi tồn tại ....

2018-10-17 23:51