Tweets at Linxia Xian, Linxia Huizuzizhizhou, Gansu Sheng around 30km

It searches the Pokestop Tweets of Twitter around Linxia Xian, Linxia Huizuzizhizhou, Gansu Sheng 30km.


Search Results

ghzmwj ghzmwj

骇人听闻,但愿是谣言,希望祖国不要再走弯路,不要回到那段苦难的岁月,把极端分子和正常的信教群众分离出来,正常的信仰和一些风俗不要打压,而给予尊重。

2018-10-13 20:45

ghzmwj ghzmwj

一方面去极端,一方面尊重信仰和人权 能实现两全其美,多好啊

2018-10-10 21:54

ghzmwj ghzmwj

中国在新疆建立大量拘禁营,“转化”维族穆斯林

2018-10-10 21:50