Tweets at Fengdu Xian, Chongqing, Chongqing Shi around 30km

It searches the Pokestop Tweets of Twitter around Fengdu Xian, Chongqing, Chongqing Shi 30km.


Search Results

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

tangina ilang beses ko ba uulitin sa inyo di ako bakla

2018-02-19 00:29

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

"lam mo sayang ka?"
"bakit po?"
"bakla ka diba?"

2018-02-19 00:29

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

sana lahat

2018-02-19 00:27

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

ekis ka beh

2018-02-19 00:08

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

tangos ko dito dayum 👃

2018-02-18 23:46

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

hay nako tasha anne 🙄😍

2018-02-18 23:40

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

bat ganun tinulugan ako :<

2018-02-18 23:40

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

jgh bitch

2018-02-18 23:38

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

buti nakauwi pa ko hahaha

2018-02-18 23:38

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

jinom jinom, papasok ba ko bukas?? :<

2018-02-18 21:23

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

kayhaba pa ng kalsada, dito na ba tayo bababa? 😔

2018-02-18 15:21

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

akala ko'y hanggang dulo

2018-02-18 15:21

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

akala ko'y habang buhay tayo

2018-02-18 15:20

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

nahihiya ako pumunta kay tita andami kasing sinabe si mommy dun tungkol sakin :<

2018-02-18 15:01

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

swimming later 🏊‍♀️

2018-02-18 15:00

🤑 alwynlance_

I’m s̶a̶d̶, ̶u̶n̶h̶a̶p̶p̶y̶, b̶r̶o̶k̶e̶n̶, fine.

grind stars 😝

2018-02-18 08:48