Tweets at Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang around 30km

It searches the Pokestop Tweets of Twitter around Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang 30km.


Search Results

angel (Gihigugma taka143💗💗💗) ilove_wingz

I love to watch NBA, anime and kdrama...🐰🐕🐈

RT @haileekook1981: 힘 이 되어 줘서 고마워요 #배수지_응원해

2018-05-22 07:26

Green Velvet_ nhung_kun

RT @haileekook1981: 수고 했어요! #배수지_응원해

2018-05-22 07:05

Green Velvet_ nhung_kun

RT @haileekook1981: 오늘도 화이팅! #배수지_응원해

2018-05-22 07:05

Green Velvet_ nhung_kun

RT @haileekook1981: 완전 사랑 해요! #BaeSuzy_Sueweeties항상너와함께이다

2018-05-22 07:05

Green Velvet_ nhung_kun

RT @haileekook1981: 제 눈엔 완벽 해요 #배수지_응원해

2018-05-22 07:05

angel (Gihigugma taka143💗💗💗) ilove_wingz

I love to watch NBA, anime and kdrama...🐰🐕🐈

RT @haileekook1981: 제 사랑 을 말로 다 표현할 수가 없어요 #배수지_응원해

2018-05-22 06:50

sz❤❤❤ anibaechimi

SuzyForeverrrrrrrrrrr ❤

RT @haileekook1981: 제 눈엔 완벽 해요 #배수지_응원해

2018-05-22 06:12

sz❤❤❤ anibaechimi

SuzyForeverrrrrrrrrrr ❤

RT @haileekook1981: 제 사랑 을 말로 다 표현할 수가 없어요 #배수지_응원해

2018-05-22 06:02

Vũ Thìn vuquangthin2

ế

😂😂😂

2018-05-22 04:19

Vũ Thìn vuquangthin2

ế

2018-05-22 04:11

Vũ Thìn vuquangthin2

ế

2018-05-22 04:10

Vũ Thìn vuquangthin2

ế

cơ bắp chắc gì đã khoẻ

2018-05-22 04:02

Vũ Thìn vuquangthin2

ế

tất cả đều nhạt lol 🙂🙂🙂 — đang cảm thấy tẻ nhạt

2018-05-22 03:58

Vũ Thìn vuquangthin2

ế

2018-05-22 03:52

💛 WITH 💛 AlwaysBaeSuzy

배수지 팬. 그냥 수지 ! 끝 !

RT @haileekook1981: 제 눈엔 완벽 해요 #배수지_응원해

2018-05-22 03:41

💛 WITH 💛 AlwaysBaeSuzy

배수지 팬. 그냥 수지 ! 끝 !

RT @haileekook1981: 제 사랑 을 말로 다 표현할 수가 없어요 #배수지_응원해

2018-05-22 03:41

💛 WITH 💛 AlwaysBaeSuzy

배수지 팬. 그냥 수지 ! 끝 !

RT @haileekook1981: 힘 이 되어 줘서 고마워요 #배수지_응원해

2018-05-22 03:41

Suzy🐰 ohmyzusy

all things Suzy!! yup, that K-Queen 😎

RT @haileekook1981: 제 사랑 을 말로 다 표현할 수가 없어요 #배수지_응원해

2018-05-22 03:05

Suzy🐰 ohmyzusy

all things Suzy!! yup, that K-Queen 😎

RT @haileekook1981: 힘 이 되어 줘서 고마워요 #배수지_응원해

2018-05-22 03:05

Fans suzy Zhulafc7

RT @haileekook1981: 힘 이 되어 줘서 고마워요 #배수지_응원해

2018-05-22 02:57

Fans suzy Zhulafc7

RT @haileekook1981: 제 눈엔 완벽 해요 #배수지_응원해

2018-05-22 02:56

Vũ Thìn vuquangthin2

ế

2018-05-22 02:51

Fans suzy Zhulafc7

RT @haileekook1981: 제 사랑 을 말로 다 표현할 수가 없어요 #배수지_응원해

2018-05-22 02:48

hangnguyen hangngu94896106

RT @haileekook1981: 완전 사랑 해요! #BaeSuzy_Sueweeties항상너와함께이다

2018-05-22 02:35

hangnguyen hangngu94896106

RT @haileekook1981: 제 눈엔 완벽 해요 #배수지_응원해

2018-05-22 02:34

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: My wonder girl, you don't deserve to hearing and seeing such a ridiculous and absurd thing like that. Staying strong an…

2018-05-22 02:20

hằng nguyễn hngnguy85766556

RT @haileekook1981: 제 눈엔 완벽 해요 #배수지_응원해

2018-05-22 02:19

hằng nguyễn hngnguy85766556

RT @haileekook1981: 완전 사랑 해요! #BaeSuzy_Sueweeties항상너와함께이다

2018-05-22 02:19

hằng nguyễn hngnguy85766556

RT @haileekook1981: My wonder girl, you don't deserve to hearing and seeing such a ridiculous and absurd thing like that. Staying strong an…

2018-05-22 02:17

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: You re an angle. Your kindness need to be respected. #배수지_응원해

2018-05-22 02:14

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

My wonder girl, you don't deserve to hearing and seeing such a ridiculous and absurd thing like that. Staying stron…

2018-05-22 02:14

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

You re an angle. Your kindness need to be respected. #배수지_응원해

2018-05-22 02:05

I Am_NOT 수지 annaz13suria

BAE SUZY 수지 - [ FANS ACCOUNT ] - Be Yourself 😉 I'm Sueweeties 💛 & Golden 🌟 ÷

RT @haileekook1981: 제 사랑 을 말로 다 표현할 수가 없어요 #배수지_응원해

2018-05-22 02:02

I Am_NOT 수지 annaz13suria

BAE SUZY 수지 - [ FANS ACCOUNT ] - Be Yourself 😉 I'm Sueweeties 💛 & Golden 🌟 ÷

RT @haileekook1981: 힘 이 되어 줘서 고마워요 #배수지_응원해

2018-05-22 02:01

I Am_NOT 수지 annaz13suria

BAE SUZY 수지 - [ FANS ACCOUNT ] - Be Yourself 😉 I'm Sueweeties 💛 & Golden 🌟 ÷

RT @haileekook1981: 제 눈엔 완벽 해요 #배수지_응원해

2018-05-22 02:00

Đinh Oanh inhOanh2

RT @haileekook1981: 수고 했어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:53

Đinh Oanh inhOanh2

RT @haileekook1981: 완전 사랑 해요! #BaeSuzy_Sueweeties항상너와함께이다

2018-05-22 01:53

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: 완전 사랑 해요! #BaeSuzy_Sueweeties항상너와함께이다

2018-05-22 01:52

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

완전 사랑 해요! #BaeSuzy_Sueweeties항상너와함께이다

2018-05-22 01:51

SuzysUrmi urmilagurung

Suzy fanaccount. an obssessed Sueweetie, i love @JYPEsuzy, crushing on BTS Suga - Min Yoongi and Got7 JB- Im Jaebum

RT @haileekook1981: 제 눈엔 완벽 해요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:48

SuzysUrmi urmilagurung

Suzy fanaccount. an obssessed Sueweetie, i love @JYPEsuzy, crushing on BTS Suga - Min Yoongi and Got7 JB- Im Jaebum

RT @haileekook1981: 제 사랑 을 말로 다 표현할 수가 없어요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:48

SuzysUrmi urmilagurung

Suzy fanaccount. an obssessed Sueweetie, i love @JYPEsuzy, crushing on BTS Suga - Min Yoongi and Got7 JB- Im Jaebum

RT @haileekook1981: 힘 이 되어 줘서 고마워요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:47

nguyễn hằng lle018449

RT @haileekook1981: 수고 했어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:44

nguyễn hằng lle018449

RT @haileekook1981: 오늘도 화이팅! #배수지_응원해

2018-05-22 01:44

nguyễn lê minh hoài hoai8145

RT @haileekook1981: 수고 했어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:42

nguyễn lê minh hoài hoai8145

RT @haileekook1981: 오늘도 화이팅! #배수지_응원해

2018-05-22 01:42

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: 제 눈엔 완벽 해요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:42

hằng nguyễn hngnguy85766556

RT @haileekook1981: 오늘도 화이팅! #배수지_응원해

2018-05-22 01:41

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

제 눈엔 완벽 해요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:40

hằng nguyễn hngnguy85766556

RT @haileekook1981: 수고 했어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:40

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: 제 사랑 을 말로 다 표현할 수가 없어요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:40

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: 힘 이 되어 줘서 고마워요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:40

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

제 사랑 을 말로 다 표현할 수가 없어요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:39

Ngọc Khánh NgocKhanhh99

#BaeSuzy
#KimWooBin
#SuuBiin
#JacksonWang
#MarkTuan
#Markson
#GOT7

RT @haileekook1981: 오늘도 화이팅! #배수지_응원해

2018-05-22 01:39

hangnguyen hangngu94896106

RT @haileekook1981: 수고 했어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:38

hangnguyen hangngu94896106

RT @haileekook1981: 오늘도 화이팅! #배수지_응원해

2018-05-22 01:38

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

힘 이 되어 줘서 고마워요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:38

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: 태어나 줘서 고마워요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:37

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: 너무 고마워요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:37

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: 할 수 있어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:37

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: 괜찮아요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:37

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: 수고 했어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:37

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: 오늘 고생 했어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:37

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: 오늘도 화이팅! #배수지_응원해

2018-05-22 01:37

Ngọc Khánh NgocKhanhh99

#BaeSuzy
#KimWooBin
#SuuBiin
#JacksonWang
#MarkTuan
#Markson
#GOT7

RT @haileekook1981: 수고 했어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:37

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

태어나 줘서 고마워요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:37

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

너무 고마워요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:36

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

할 수 있어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:36

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

괜찮아요 #배수지_응원해

2018-05-22 01:35

thủy thuy_cuppy

RT @haileekook1981: 오늘도 화이팅! #배수지_응원해

2018-05-22 01:35

thủy thuy_cuppy

RT @haileekook1981: 수고 했어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:35

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

오늘 고생 했어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:34

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

수고 했어요! #배수지_응원해

2018-05-22 01:34

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

오늘도 화이팅! #배수지_응원해

2018-05-22 01:33

휘사랑 daevidlee

RT @haileekook1981: #배수지_응원해

2018-05-22 01:30

휘사랑 daevidlee

RT @haileekook1981: #배수지_응원해

2018-05-22 01:30

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: #배수지_응원해

2018-05-22 01:29

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

#배수지_응원해

2018-05-22 01:29

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

RT @haileekook1981: #배수지_응원해

2018-05-22 01:28

Lê Thanh Hồng haileekook1981

8/1/2000
Capricorn girl♑
Jungkook BTS💑
JYP nation: Got7/ Twice/ Day6 Suzy🙆...
Jessica Jung/ Jung Soo Yeon💖

#배수지_응원해

2018-05-22 01:26

♡ 변배우 ♡ Pinkrabbit_94

♡\(^0^*)/ 변백현 (/^o^)/♡ 박진영 ♡♡♡

Mong anh luôn khoẻ mạnh, sức khoẻ luôn là đi đầu nha anh

2018-05-22 00:17

♡ 변배우 ♡ Pinkrabbit_94

♡\(^0^*)/ 변백현 (/^o^)/♡ 박진영 ♡♡♡

Anh Myeon sinh nhật vui vẻ <33333 ngàn love gửi anh #HappySuhoDay

2018-05-22 00:16

Thảo ly thaoly13012001

không có gì là mãi mãi😊

Rồi người thương cũng hóa người dưng😂

2018-05-21 21:11

Hoàng Trúc HoangTruc24

BangTan Sonyeondan ❤

8 múi nhà người ta -^-
@BTS_twt

2018-05-21 20:10

ha giang hagiang8x

vua sứ mù

@MPCXPlatform The project has great prospects.certainly at the moment,I believe that this is the best project

2018-05-21 19:44

ha giang hagiang8x

vua sứ mù

Have you seen our latest video on YouTube 'Why ThinkCoin?'

2018-05-21 19:40

ha giang hagiang8x

vua sứ mù

@ThinkCoinToken The project has great prospects.certainly at the moment,I believe that this is the best project

2018-05-21 19:40

ha giang hagiang8x

vua sứ mù

@OnlineIO_ The project has great prospects.certainly at the moment,I believe that this is the best project

2018-05-21 19:36

Phạm Ngọc Tuân jinkaio

Claim your US dollars everyday, by joining daily free raffle in Cube TV.

2018-05-21 18:33

Henry Phô henrypho23

Tôi đã thích video How to Use Lemons to Lighten Dark Spots On Skin trên @YouTube

2018-05-21 17:27

Henry Phô henrypho23

Tôi đã thích video How to Remove Dark Spots on the Face With Lemon Juice trên @YouTube

2018-05-21 17:23

Thanh Hoàng BTSRealLove

Fan Account @bts_twt

@BTS_twt RM 😘😘😘

2018-05-21 16:12

BM Troi_Dat_Vi_Dai

Fan Account @BTS_twt

@BTS_twt thanks BTS

2018-05-21 14:40

ha giang hagiang8x

vua sứ mù

When choosing a project for investment, always look at the team. If this team consists of professionals, then this…

2018-05-21 14:18

Crucial Blockchain Crucialblock

#Blockchain #Recruitment Specialist - I am the one who knocks!

RT @hagiang8x: 5 warning signals that will help you distinguish scam ICOs from legitimate ones.
Read the full story here:

2018-05-21 14:16

ha giang hagiang8x

vua sứ mù

5 warning signals that will help you distinguish scam ICOs from legitimate ones.
Read the full story here:…

2018-05-21 14:15

ha giang hagiang8x

vua sứ mù

@Mensarii_io When choosing a project for investment, always look at the team. If this team consists of professional…

2018-05-21 14:14

ha giang hagiang8x

vua sứ mù

@ftec_found When choosing a project for investment, always look at the team. If this team consists of professionals…

2018-05-21 14:10

ha giang hagiang8x

vua sứ mù

@daoxorg When choosing a project for investment, always look at the team. If this team consists of professionals, t…

2018-05-21 14:08

ha giang hagiang8x

vua sứ mù

By using the solution, the browsing experience is upgraded for end users and website opera…

2018-05-21 14:04