Tweets at Nậm Hàng, Mường Tè, Lai Châu around 30km

It searches the Pokestop Tweets of Twitter around Nậm Hàng, Mường Tè, Lai Châu 30km.


Search Results

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Daniel UPDATE ins
Caption : 2017.07.25 PM 18:00 'color on me'

Tức 16:00 ngày 25.07.2019 giờ VN. 4h chiều nha mấy…

2019-07-17 00:53

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

700 days WWANNAONE -CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN (170816)
Wannables ơi! Wanna One đã đứng nhất lần đầu tiên tại Show Champi…

2019-07-16 22:43

sĩ thị lệ sthl16

I'm Le #jungkookie. #chít

@AB6IX_voteteam 🙄🙄❤️

2019-07-15 22:41

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Hở lên hở xuống . Mệt😆

2019-07-15 14:54

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Tôi của lúc này.
CIX debut,DANIEL debut,Sungwoon comeback. Chưa mua album,chưa mua lightst của Sungwoon 😔 ví tiền…

2019-07-15 14:53

sĩ thị lệ sthl16

I'm Le #jungkookie. #chít

@mystarpass No 1 : 강 다니엘

2019-07-14 21:43

anhtb anhtaybac

anh tây bắc

Cổng Trời Sapa Chưa Bao Giờ Hết Đẹp Phải Không Các Bác qua @YouTube

2019-07-13 13:04

Johanna Johanna22120782

Always BTS with ARMY

RT @ta_tuyetanhvu: Litte Kookie😘
Cute.....
#TeenChoice #BTSARMY
#TeenchoiceFandom
@BTS_twt

2019-07-11 06:10

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Tìm được anh khó quá #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 20:11

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Kho bạn thấy tất cả đều muốn mua #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 20:11

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Vắng anh em chờ #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 20:11

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Anh nhà
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 20:11

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Niel #BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 20:11

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Anh
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 20:11

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 20:11

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 20:11

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Anh là tất cả, trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 20:11

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: 2 anh em Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 20:11

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Anh trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 20:10

Jelly Lee LeThuHuyen0505

RT @nghewannable: Bắt đầu với CEO trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:49

Jelly Lee LeThuHuyen0505

RT @nghewannable: Trong sáng Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:49

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Nghe chừng vui lắm #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:32

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘 CEO KANG

2019-07-09 17:31

tkly_67 truongkhanhly67

RT @nghewannable: Bắt đầu với CEO trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:30

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Trong sáng Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:28

Nguyen La NguyenLa17

RT @nghewannable: Bắt đầu với CEO trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:28

thisisMy_Phan mymoonees

#워너원_에너제틱_1억스밍 💿
#데뷔곡_1억스밍_축하해 🎉#WannaOne1stAnniversary #Energetic100M

RT @nghewannable: Bắt đầu với CEO trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:23

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Anh trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:19

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

2 anh em Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:18

xinh nguyen xinhnguyen15

Fan Kang

RT @nghewannable: Trong sáng Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:18

다니엘어피치 bbogomy

강다니엘♡
워너원♡

RT @nghewannable: Bắt đầu với CEO trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:18

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Bắt đầu với CEO trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:18

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Anh là tất cả, trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:17

Tan Achara 🐢🐢 tanachara_tan

❤️ @kristtps #พลทหารของก้อน #ยยขคพ #KristPerawat #ทีมพีรญา #ประตูอากาศและวันดีดี

RT @nghewannable: Trong sáng Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:17

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Trong sáng Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:17

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘 CEO KANG

2019-07-09 17:16

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:15

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Ngây thơ trong sáng
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:15

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Anh
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:13

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Niel #BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:13

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Anh nhà
#BusanAmbassadorDanielK
#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 17:13

daniel_sun cms2820

강다니엘을 응원합니다 강다니엘 팬계정😍😄😊🥰😘😗😀

RT @nghewannable: Nghe chừng vui lắm #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 15:24

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Nghe chừng vui lắm #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 15:20

ตั้งใจเรียนแล้ว poom134345

ทวิตเธอเปงอารายกะเลา!!!!

RT @nghewannable: Chàng trai của em, chúng ta sắp gặp nhau rồi

#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 15:00

ตั้งใจเรียนแล้ว poom134345

ทวิตเธอเปงอารายกะเลา!!!!

RT @nghewannable: #부산의아들_강다니엘
Chàng trai của em, chúng ta sắp gặp nhau rồi

#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 15:00

ตั้งใจเรียนแล้ว poom134345

ทวิตเธอเปงอารายกะเลา!!!!

RT @nghewannable: #부산의아들_강다니엘 Chàng trai của em, chúng ta sắp gặp nhau rồi

#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:59

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Vắng anh em chờ #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:59

ตั้งใจเรียนแล้ว poom134345

ทวิตเธอเปงอารายกะเลา!!!!

RT @nghewannable: Gặp chồng #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:59

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Kho bạn thấy tất cả đều muốn mua #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:59

ตั้งใจเรียนแล้ว poom134345

ทวิตเธอเปงอารายกะเลา!!!!

RT @nghewannable: Nhớ thương anh #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:59

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Tìm được anh khó quá #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:58

ตั้งใจเรียนแล้ว poom134345

ทวิตเธอเปงอารายกะเลา!!!!

RT @nghewannable: Nguồn động lực to lớn #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:58

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Hãy cùng nhau đi qua con đường hoa nhé! #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:58

ตั้งใจเรียนแล้ว poom134345

ทวิตเธอเปงอารายกะเลา!!!!

RT @nghewannable: Chàng trai của em, chúng ta sắp gặp nhau rồi

#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:58

ตั้งใจเรียนแล้ว poom134345

ทวิตเธอเปงอารายกะเลา!!!!

RT @nghewannable: Chàng trai của em, chúng ta sắp gặp nhau rồi

#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:58

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Nghĩ đến việc đc gặp anh là em mừng #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:58

ตั้งใจเรียนแล้ว poom134345

ทวิตเธอเปงอารายกะเลา!!!!

RT @nghewannable: My boy #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:57

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Yêu anh #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:57

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

My boy #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:57

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Chàng trai của em, chúng ta sắp gặp nhau rồi

#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:56

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Chàng trai của em, chúng ta sắp gặp nhau rồi

#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:56

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Nguồn động lực to lớn #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:56

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Nhớ thương anh #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:55

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Gặp chồng #부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:55

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

#부산의아들_강다니엘 Chàng trai của em, chúng ta sắp gặp nhau rồi

#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:55

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

#부산의아들_강다니엘
Chàng trai của em, chúng ta sắp gặp nhau rồi

#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:54

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Chàng trai của em, chúng ta sắp gặp nhau rồi

#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:54

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Hãy gặp nhau nhé! Chàng trai❤️

#부산의아들_강다니엘

2019-07-09 14:52

Lee Ha Le_Ha1985

@quyendam9x Thiendia dẫn tôi tới đây

2019-07-09 02:31

Tien Huynh TienHuy35509501

wannable

RT @nghewannable: Biến đổi màu tóc đáng yêu
#MGMAVOTE #하성운 #HASUNGWOON

2019-07-08 14:17

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Ngay cả khi ngủ tôi cũng không nghĩ là WannaOne đã rời xa chúng ta mà các cậu ấy chỉ tạm hoạt động chung sân khấu m…

2019-07-07 23:59

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Daniel 1 năm trước chúc mừng sinh nhật của chúng ta❤️
#우리워너블_2주년_축하해
#WannaOne_700days

2019-07-07 23:58

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

#WANNAONE

“얼마나 많은 계절을 보내더라도 너를 절대 잊지 않을 게
몇 번 벚꽃이 피다가 벚꽃이 지더라도 너를 여전히 기다릴 게”

#wannable2yearsAnniversary…

2019-07-07 23:51

mosumi🍃WIN:D mosumi627wind

ジェファンを推します♪ジソンは永遠のリーダー♪ニエルも♪猫5ニャンズ飼♪オンマline ♪JAPAN🇯🇵WIN:D🍃🍃お友達募集中😻

RT @nghewannable: Úi
#MAMGVOTE #김재환 #KIMJAEHWAN

2019-07-07 17:44

mosumi🍃WIN:D mosumi627wind

ジェファンを推します♪ジソンは永遠のリーダー♪ニエルも♪猫5ニャンズ飼♪オンマline ♪JAPAN🇯🇵WIN:D🍃🍃お友達募集中😻

RT @nghewannable: #MAMGVOTE #뉴이스트 #NUEST

#MAMGVOTE #김재환 #KIMJAEHWAN

#MGMAVOTE
#박지훈 #PARKJIHOON

#MGMAVOTE #하성운 #HASUNGWOON

#MGMAVOTE
#에…

2019-07-07 17:44

Wannable maichi2503

All For Wanna One ❤️

RT @nghewannable: Biến đổi màu tóc đáng yêu
#MGMAVOTE #하성운 #HASUNGWOON

2019-07-07 17:41

Wannable maichi2503

All For Wanna One ❤️

RT @nghewannable: Ngày của chúng ta
#우리워너블_2주년_축하해
#Wannaone_700days

2019-07-07 17:38

워너원 총공계정_모에누¹¹ misswannaone_

띄어쓰기안돼요❌한자음모음안돼요❌이모티콘안돼요❌ 태그사이사이 10자이상 글써주세요❗
본계정 : @sanggamja7

RT @nghewannable: Ngày của chúng ta
#우리워너블_2주년_축하해
#Wannaone_700days

2019-07-07 17:25

평생워너원평생워너블 wannablemaywind

RT @nghewannable: Ngày của chúng ta
#우리워너블_2주년_축하해
#Wannaone_700days

2019-07-07 17:18

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Nhìn đôi dép đi hihi
#MGMAVOTE
#박지훈 #PARKJIHOON

2019-07-07 17:12

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Ngày của chúng ta
#우리워너블_2주년_축하해
#Wannaone_700days

2019-07-07 17:12

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

#우리워너블_2주년_축하해
#WannaOne_700days

2019-07-07 17:08

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

#MAMGVOTE #뉴이스트 #NUEST

#MAMGVOTE #김재환 #KIMJAEHWAN

#MGMAVOTE
#박지훈 #PARKJIHOON

#MGMAVOTE #하성운 #HASUNGWOON…

2019-07-07 17:06

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

Úi
#MAMGVOTE #김재환 #KIMJAEHWAN

2019-07-07 17:04

Nghewannable❤️ nghewannable

Tôi yêu Wanna One và là Wannable, tôi thích bóng đá và Barca là đội bóng của tôi❤️ bản thân không quá đặc biệt🙂

#WannaOne_700days
🎉mừng 700 ngày WannaOne debut
🎉mừng 2 năm của chúng ta nhé! 7/7/2017-7/7/2019 Wannable chúng ta…

2019-07-07 17:03

sĩ thị lệ sthl16

I'm Le #jungkookie. #chít

@KangDaniel_gall 😂😂

2019-07-07 15:55

sĩ thị lệ sthl16

I'm Le #jungkookie. #chít

가장 슬픈 일은 우상이 읽지 않는다는 것입니다. #너를 사랑해. #Park_Jihoon_twt #BTS_twt #KangDaniel

2019-07-07 15:37

Nguyễn Thu Hoai thu_hoai5

Fangirl 🤗🤗
Fan AB6IX❤️❤️
Fan Wanna One😁😁
Là ABNEW, MAY, .......🤗🤗
.......🤣🤣🤣

RT @nghewannable: #WannaOne_700days
🎉mừng 2 năm của chúng ta nhé! 7/7/2017-7/7/2019 Wannable chúng ta là fandom mạnh mẽ,hãy luôn ở đây đợi…

2019-07-07 14:01

Trang Trang34145971

RT @nghewannable: #WannaOne_700days
🎉mừng 2 năm của chúng ta nhé! 7/7/2017-7/7/2019 Wannable chúng ta là fandom mạnh mẽ,hãy luôn ở đây đợi…

2019-07-07 12:35