Tweets at Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị around 30km

It searches the Pokestop Tweets of Twitter around Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị 30km.


Search Results

Lợt_방탄 💋 lot_bts136

Tui là Lợt. Lợt thân thiện, tốt tính lắm . Thật :3 .
Lợt yêu Bangtan 💋
[ Fan account @BTS_twt

RT @MinSuga2109: . Part 2 nè 😂
. Thấy chưa 😂 Bông cute là có thật 😂❤
. Bông không tự luyến nha ❤
. Nay tui bắt Cá về thả bể và yêu thương 😂…

2018-05-27 17:08

Mộc Thiên Dii ThienDi_10

❤ Jiminstan ❤ Allmin ❤ Hardship Kookmin/Jikook ❤ Fan Account @bts_twt

RT @MinSuga2109: . Part 2 nè 😂
. Thấy chưa 😂 Bông cute là có thật 😂❤
. Bông không tự luyến nha ❤
. Nay tui bắt Cá về thả bể và yêu thương 😂…

2018-05-27 17:02

Chun Qiong chun_qiong

I love BTS
Fan account for @BTS_twt
#BTS_ARMY iVoteBTSBBMAs

RT @MinSuga2109: . Part 2 nè 😂
. Thấy chưa 😂 Bông cute là có thật 😂❤
. Bông không tự luyến nha ❤
. Nay tui bắt Cá về thả bể và yêu thương 😂…

2018-05-27 16:58

Jung Hoseok JungHos31567256

fan account for @BTS_twt

RT @MinSuga2109: . Tuii nói nghe nè 😷
. Tui bảo tui có cute đâu ~
. Mà mấy đứa cứ khen hoài ngại lắm luôn á 😁😂
. Tui biết tui cute rồi 😂 đó…

2018-05-27 16:53

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@fish_army136 @JeonRabbit0902 @BTS_twt . Ơ
. Tin cho tuii duii thôi à 😷❤

2018-05-27 16:40

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@fish_army136 @JeonRabbit0902 @BTS_twt . Hãy tin Bông Cá à 😂❤

2018-05-27 16:37

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@fish_army136 . 😂 ❤

2018-05-27 16:34

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@JeonRabbit0902 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Trẫm quần què nghe ngứa đít vl 😂

2018-05-27 16:34

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@JeonRabbit0902 @fish_army136 @BTS_twt . No no no not today :>

2018-05-27 16:33

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

. Bông Ghim Bông Ghim liền 😂 yêu thương Cá quá đi 😂

2018-05-27 16:32

Trannhu trannhu333

🎼Fan Account @BTS_twt 🎶 cuộc đời nổi trôi☄️.....số phận của mỗi người👨👩.....sự đam mê💗.... niềm cám dỗ🔪......lối thoát🗝️...... nghe như phim kinh dị ý nhỉ !!!!😂

RT @MinSuga2109: . Part 2 nè 😂
. Thấy chưa 😂 Bông cute là có thật 😂❤
. Bông không tự luyến nha ❤
. Nay tui bắt Cá về thả bể và yêu thương 😂…

2018-05-27 16:32

Cá🐳_방탄💜 fish_army136

Tui là Cá :3 . Cá không có muối. Cá yêu Bangtan💜💋
Cá rất ư là thân thiện, tốt tính :3
[ Fan account @BTS_twt ]

RT @MinSuga2109: . Part 2 nè 😂
. Thấy chưa 😂 Bông cute là có thật 😂❤
. Bông không tự luyến nha ❤
. Nay tui bắt Cá về thả bể và yêu thương 😂…

2018-05-27 16:31

[ Vy Vy ] vyvy0108

( Fan account @BTS_twt )

Mình tên Vy . Mình 2k1 😊các bạn xưng hô sao cũng được mình là người mới rất vui được làm quen với các bạn ❤
Thank you follow me 💜💜

RT @MinSuga2109: . Tuii nói nghe nè 😷
. Tui bảo tui có cute đâu ~
. Mà mấy đứa cứ khen hoài ngại lắm luôn á 😁😂
. Tui biết tui cute rồi 😂 đó…

2018-05-27 16:31

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

. Part 2 nè 😂
. Thấy chưa 😂 Bông cute là có thật 😂❤
. Bông không tự luyến nha ❤
. Nay tui bắt Cá về thả bể và yêu t…

2018-05-27 16:30

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@JeonRabbit0902 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Thì khen chứ ra vùi dập à

2018-05-27 16:24

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@na_bts1908 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . ~ hờn

2018-05-27 16:24

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@fish_army136 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Ok 😂

2018-05-27 16:23

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@na_bts1908 @BTS_twt . Bông trụi lông ~

2018-05-27 16:23

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@fish_army136 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Cá chờ lên tweet nhé 😂

2018-05-27 16:21

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@JeonRabbit0902 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Trẫm quần què ~
. Én mới tự luyến

2018-05-27 16:20

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@na_bts1908 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . ~ tránh con Cu
. Con Cu mất nết

2018-05-27 16:20

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@fish_army136 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . 😂 đúng rồi về đây Cá ơi

2018-05-27 16:19

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@na_bts1908 @BTS_twt . 😂 Na hay quên
. Bông tin điều này

2018-05-27 16:19

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@fish_army136 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . 😂 thả bể sẽ yêu thương

2018-05-27 16:17

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@na_bts1908 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . ~ Bông tin mà
. Bông cũng tin Cu lắm đấy

2018-05-27 16:16

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@na_bts1908 @BTS_twt . ~ tuii ngây thơ dậy trời 😷
. Na đừng lừa tuii nhé

2018-05-27 16:16

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@fish_army136 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Về đây thả bể nuôi nè
. Yêu thương 😂❤

2018-05-27 16:13

Từ Ly Hàn👑🍀 TuLyHan1

7-1=0❤7+1=0🍀Jungkook stan🐰OT7❤️2k3👌Thương cả 7 anh🍀thanh xuân dành trọn cho @BTS_twt💜sống chỉ để nhìn Vkook yêu nhau😂Vkook 🎉 fan account for @BTS_twt

RT @MinSuga2109: @na_bts1908 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Đẹp mà Na 🎉😂 Na đừng như Cu nhé

2018-05-27 16:12

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@Shookycom1 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . 😂😂

2018-05-27 16:12

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@na_bts1908 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . 😷 tuii đói rồi
. Na có tâm ~ tuii hong tin đâu

2018-05-27 16:12

Ngân Ngn59900546

Fan Account for @BTS_twt

RT @MinSuga2109: . Mấy đứa oiiii 😷
. Lòi định giết Bông kìa 😓
. BongvotoimaLoimuongietBonga
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #PREMIOSMTVMIAW
. #MTV…

2018-05-27 16:12

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

. Tin tưởng nổi không đây :>

2018-05-27 16:11

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@fish_army136 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Lấy vợt vớt con Cá
. Vào chưa ?

2018-05-27 16:10

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@Shookycom1 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . 😂😂 vừa trẻ vừa cute

2018-05-27 16:09

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@fish_army136 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt ..❤ hốt Cá về nuôi 😂

2018-05-27 16:07

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@na_bts1908 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Đẹp mà Na 🎉😂 Na đừng như Cu nhé

2018-05-27 16:07

Từ Ly Hàn👑🍀 TuLyHan1

7-1=0❤7+1=0🍀Jungkook stan🐰OT7❤️2k3👌Thương cả 7 anh🍀thanh xuân dành trọn cho @BTS_twt💜sống chỉ để nhìn Vkook yêu nhau😂Vkook 🎉 fan account for @BTS_twt

RT @MinSuga2109: . Mấy đứa oiiii 😷
. Lòi định giết Bông kìa 😓
. BongvotoimaLoimuongietBonga
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #PREMIOSMTVMIAW
. #MTV…

2018-05-27 16:07

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@Shookycom1 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . 😂 tuii vẫn còn chẻ
. Chưa hẳn là già 😂

2018-05-27 16:07

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@nhim_thi @lngoc1010 @TuLyHan1 @BTS_twt . ❤❤ yêu Nhím

2018-05-27 16:05

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@fish_army136 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Yêu Cá lắm luôn 😂❤

2018-05-27 16:05

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@Shookycom1 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . A chị nhớ rồi 😂 Mai phải không nhỉ ?

2018-05-27 16:04

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@na_bts1908 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Annn tueee
. Sự thật là đây nhé 😂 C…

2018-05-27 16:04

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@nhim_thi @lngoc1010 @TuLyHan1 @BTS_twt . Ù uoiii 😁 đẩy thuyền ra khơi 😂
. Nhím cho em xin ảnh 😂

2018-05-27 16:02

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@HyeAh10 @BTS_twt . Tuii lượm Yin về làm con này 😂 ngất đi

2018-05-27 16:00

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@Shookycom1 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Tuii nhớ là có ib với cô ở đâu đây mà 😷 Bông già quá rồi

2018-05-27 15:59

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@na_bts1908 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Này tuiiii không trụi Lông nhaaaaaaaaaaaa 😷😂

2018-05-27 15:58

Min Kim YoonTae130613

❤V-ARMY🐺
(Trang aka Yon)
🌸방탄소년단❤
Fan Account @BTS_twt

RT @MinSuga2109: . Tuii nói nghe nè 😷
. Tui bảo tui có cute đâu ~
. Mà mấy đứa cứ khen hoài ngại lắm luôn á 😁😂
. Tui biết tui cute rồi 😂 đó…

2018-05-27 15:57

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@Shookycom1 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Dạo này ít thấy nha 😂

2018-05-27 15:56

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@HyeAh10 @Shookycom1 @kookv_19971995 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . 😂 ngất đi tui đỡ về nuôi

2018-05-27 15:55

Mei 🌱 Yoongi2109

💮 Hello 💮 I'm an A.R.M.Y.s 💮 OT7 💮 Fan Account For @BTS_twt 💮 Thanks Follow Me 💮

RT @MinSuga2109: . Tuii nói nghe nè 😷
. Tui bảo tui có cute đâu ~
. Mà mấy đứa cứ khen hoài ngại lắm luôn á 😁😂
. Tui biết tui cute rồi 😂 đó…

2018-05-27 15:55

Jung Hoseok Hoseok2503

💚 A.R.M.Y 💚 OT7 💚 Thanh Xuân Mang Tên Các Anh 💚 Fan Account For @BTS_twt 💚

RT @MinSuga2109: . Tuii nói nghe nè 😷
. Tui bảo tui có cute đâu ~
. Mà mấy đứa cứ khen hoài ngại lắm luôn á 😁😂
. Tui biết tui cute rồi 😂 đó…

2018-05-27 15:54

Kim Seokjin Seokjin2503

. Thanh xuân của tôi thật tuyệt khi có các anh 💚 OT7 💚 2503 💚 Fan Account For @BTS_twt 💚

RT @MinSuga2109: . Tuii nói nghe nè 😷
. Tui bảo tui có cute đâu ~
. Mà mấy đứa cứ khen hoài ngại lắm luôn á 😁😂
. Tui biết tui cute rồi 😂 đó…

2018-05-27 15:54

Kim Taehyung KimTaehyung2402

. 💚 A.R.M.Y 💚 Thanh xuân mang tên các anh 💚 0903 💚 Fan Account For bts_twt 💚

RT @MinSuga2109: . Tuii nói nghe nè 😷
. Tui bảo tui có cute đâu ~
. Mà mấy đứa cứ khen hoài ngại lắm luôn á 😁😂
. Tui biết tui cute rồi 😂 đó…

2018-05-27 15:53

Jeon JungKook JungKook2503

. ❤ A.R.M.Y ❤ OT7 ❤ Thanh xuân mang tên các anh ❤ 0903 ❤ Fan Account For @twt_bts ❤

RT @MinSuga2109: . Tuii nói nghe nè 😷
. Tui bảo tui có cute đâu ~
. Mà mấy đứa cứ khen hoài ngại lắm luôn á 😁😂
. Tui biết tui cute rồi 😂 đó…

2018-05-27 15:53

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@Shookycom1 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Khen tuii vậy 😂 tuii cười banh cả hàm 😂

2018-05-27 15:52

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@Shookycom1 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . 😂 yêu yêu
. Bông rất cute mà ❤😂

2018-05-27 15:49

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@salt_ami @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . LacutenotcuteonheMuoi ❤

2018-05-27 15:45

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@kookiebts_3004 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . 😂 chúng mày làm vậy chắc chị mừng khỏi ngủ

2018-05-27 15:44

Hye Ah HyeAh10

✌️ I'm ARMY ✌️ 👣 Hobie 👣 👄 Jin 👄 💦 Suga 💦 🌈 Jung Kook 🌈 💥 V 💥 💫 RM 💫 😎 Jimin 😎

RT @MinSuga2109: . Tuii nói nghe nè 😷
. Tui bảo tui có cute đâu ~
. Mà mấy đứa cứ khen hoài ngại lắm luôn á 😁😂
. Tui biết tui cute rồi 😂 đó…

2018-05-27 15:43

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@HyeAh10 @kookv_19971995 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Tuicutequatroi 💃❤

2018-05-27 15:43

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@salt_ami @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . 😂 tuibiettuicutema
. MuoidunghonBongyeu

2018-05-27 15:42

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Chu chu 😚 hun méng nè

2018-05-27 15:40

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@tramhuong210706 @kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @BTS_twt . 😂 vào đây
. Bông cho xem Bông cute thế nào 😂

2018-05-27 15:38

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@kookv_19971995 @HyeAh10 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Hihi ngại qué 💃❤ yêu Ju ghê ❤😂

2018-05-27 15:38

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@HyeAh10 @kookv_19971995 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Nhầm Yin 😂

2018-05-27 15:36

💕Trầm Hương ( Zii ) 💕 tramhuong210706

안녕하세요✌️V-A.R.M.Y입니다🇻🇳JungKookStan🐰Shipper VKook, Sope. 💕TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK💕Yêu mấy tỉ trong team lắm❤️. [ Fan account for @BTS_twt ]

RT @MinSuga2109: . Tuii nói nghe nè 😷
. Tui bảo tui có cute đâu ~
. Mà mấy đứa cứ khen hoài ngại lắm luôn á 😁😂
. Tui biết tui cute rồi 😂 đó…

2018-05-27 15:36

BTS_ARMY kookv_19971995

BTS+ARMY +BIGHIT =FAMILY
Fan Account @BTS_twt

RT @MinSuga2109: . Tuii nói nghe nè 😷
. Tui bảo tui có cute đâu ~
. Mà mấy đứa cứ khen hoài ngại lắm luôn á 😁😂
. Tui biết tui cute rồi 😂 đó…

2018-05-27 15:35

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@HyeAh10 @kookv_19971995 @PhmThanhDii1 @tramhuong210706 @BTS_twt . Đúng dòi 😂 yêu Jin qué 😂

2018-05-27 15:35

Jung- Hi Vọng (Tom) junghivong_218

T là Jung nhưng gọi là Tom 😊 Tau 2k2 Vợ Hope ship Sope💗 là hủ nữ =))
(Fan account @BTS_twt )

RT @MinSuga2109: . Thương sao cho đủ ❤
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 15:33

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

. Tuii nói nghe nè 😷
. Tui bảo tui có cute đâu ~
. Mà mấy đứa cứ khen hoài ngại lắm luôn á 😁😂
. Tui biết tui cute r…

2018-05-27 15:33

BTS_ARMY kookv_19971995

BTS+ARMY +BIGHIT =FAMILY
Fan Account @BTS_twt

RT @MinSuga2109: . ~
. Nhà có hai con vừa xẩy trại ~
. Ngủ đi Lòi ơi 😚 ib cho lắm vào rồi bị chặn
. Ngu chưa con 😎
. Bông cute ngủ đơi 😗…

2018-05-27 15:30

Nguyễn Văn Thìn SoaiCa3007

🤡

Tôi đã thích video [Gcaothu] Hướng dẫn nhận 4 tướng miễn phí và vĩnh viễn 100% - Sự

2018-05-27 15:29

BTS_ARMY kookv_19971995

BTS+ARMY +BIGHIT =FAMILY
Fan Account @BTS_twt

RT @MinSuga2109: . We Are One ❤💮
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 15:28

Thỏ'm Kook'a bangtanbanmuoi

Fan Account for @BTS_twt
Oppa Jeon Jungkook 😗😙😍😚

RT @MinSuga2109: @bangtanbanmuoi @BTS_twt . Yes 💖❤ yêu sao cho hết

2018-05-27 15:16

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@bangtanbanmuoi @BTS_twt . Yes 💖❤ yêu sao cho hết

2018-05-27 15:13

Chim Bé Bỏng 🍓 [DiiDii] VyArmy1219

Hello.I’m A.R.M.Y 🌸❤️🌈💕Fan Account @BTS_twt

RT @MinSuga2109: . Thương sao cho đủ ❤
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 14:43

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

. Mấy đứa oiiii 😷
. Lòi định giết Bông kìa 😓
. BongvotoimaLoimuongietBonga
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #PREMIOSMTVMIAW…

2018-05-27 14:19

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@tanebts @BTS_twt . Ngủ muộn vại 😌
. Bông ngây thơ vô tội nha Lòi baby :>

2018-05-27 14:07

Jehong Jehong10

RT @MinSuga2109: . We Are One ❤💮
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:51

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

. Haha 😂 Thỏ Jeon buồn ngủ aaaaa
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:50

Từ Ly Hàn👑🍀 TuLyHan1

7-1=0❤7+1=0🍀Jungkook stan🐰OT7❤️2k3👌Thương cả 7 anh🍀thanh xuân dành trọn cho @BTS_twt💜sống chỉ để nhìn Vkook yêu nhau😂Vkook 🎉 fan account for @BTS_twt

RT @MinSuga2109: . Nhìn mặt ổng cưng dễ sợ luôn á 😗❤
. #PremiosMTVMiaw
. #MTVLAKPOPBTS
. @BTS_twt

2018-05-27 13:41

RidgeyDige woowoody90

blah

RT @MinSuga2109: . We Are One ❤💮
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:40

JIMINmochi NmochiJimi

Bts

RT @MinSuga2109: . We Are One ❤💮
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:39

🌸❤️방탄소년단❤️🌸 Hoa1001Thanh

Hi✌🏻I'm V-ARMY.❣️Thanks for following me😘☘️ Thương BangTan nhiều ❤️🌸. Fan Account @BTS_twt. Acc phụ:@Suswaggg

RT @MinSuga2109: . We Are One ❤💮
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:31

NYA smolssuga

FAN ACCOUNT

RT @MinSuga2109: . We Are One ❤💮
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:30

Mei 🌱 Yoongi2109

💮 Hello 💮 I'm an A.R.M.Y.s 💮 OT7 💮 Fan Account For @BTS_twt 💮 Thanks Follow Me 💮

RT @MinSuga2109: . We Are One ❤💮
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:27

Jung Hoseok Hoseok2503

💚 A.R.M.Y 💚 OT7 💚 Thanh Xuân Mang Tên Các Anh 💚 Fan Account For @BTS_twt 💚

RT @MinSuga2109: . We Are One ❤💮
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:27

🌸 Vịt ARMY 🌸 KimBwiii301295

Thanh xuân của tôi là cả 1 nguồn kí ức mang tên Bangtan Sonyeondan 💞💞 Nụ cười của tôi cũng chính là nụ cười của anh ấy 🌹 Taetae 😍 Fan Account for @BTS_tweet

RT @MinSuga2109: @CamTuAmi @lngoc1010 @phuongnhung0112 @KimBwiii301295 @BTS_twt . 😂 Bông gì ăn được ta

2018-05-27 13:26

Kim Seokjin Seokjin2503

. Thanh xuân của tôi thật tuyệt khi có các anh 💚 OT7 💚 2503 💚 Fan Account For @BTS_twt 💚

RT @MinSuga2109: . We Are One ❤💮
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:26

🌸 Vịt ARMY 🌸 KimBwiii301295

Thanh xuân của tôi là cả 1 nguồn kí ức mang tên Bangtan Sonyeondan 💞💞 Nụ cười của tôi cũng chính là nụ cười của anh ấy 🌹 Taetae 😍 Fan Account for @BTS_tweet

RT @MinSuga2109: @CamTuAmi @lngoc1010 @phuongnhung0112 @KimBwiii301295 @BTS_twt . 😷 tuii hờn

2018-05-27 13:26

🌸 Vịt ARMY 🌸 KimBwiii301295

Thanh xuân của tôi là cả 1 nguồn kí ức mang tên Bangtan Sonyeondan 💞💞 Nụ cười của tôi cũng chính là nụ cười của anh ấy 🌹 Taetae 😍 Fan Account for @BTS_tweet

RT @MinSuga2109: @lngoc1010 @CamTuAmi @phuongnhung0112 @KimBwiii301295 @BTS_twt . 😅

2018-05-27 13:26

Kim Taehyung KimTaehyung2402

. 💚 A.R.M.Y 💚 Thanh xuân mang tên các anh 💚 0903 💚 Fan Account For bts_twt 💚

RT @MinSuga2109: . We Are One ❤💮
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:25

Jeon JungKook JungKook2503

. ❤ A.R.M.Y ❤ OT7 ❤ Thanh xuân mang tên các anh ❤ 0903 ❤ Fan Account For @twt_bts ❤

RT @MinSuga2109: . We Are One ❤💮
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:25

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

. We Are One ❤💮
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:24

🐋Cá Mắm💦 Giang14923

I❤️Bangtan ...
🤘7-1=0👌❣️👍Mãi yêu anh💕
[Fan account for @BTS_twt]

RT @MinSuga2109: . Thương sao cho đủ ❤
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:15

Từ Ly Hàn👑🍀 TuLyHan1

7-1=0❤7+1=0🍀Jungkook stan🐰OT7❤️2k3👌Thương cả 7 anh🍀thanh xuân dành trọn cho @BTS_twt💜sống chỉ để nhìn Vkook yêu nhau😂Vkook 🎉 fan account for @BTS_twt

RT @MinSuga2109: . Thương sao cho đủ ❤
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:13

Kim Oanh ARMY KimOanhARMY

I'm ARMY😊. Love Bangtan, ARMY and love yourself💕. Teamwork makes the dream work❤. Fan account @BTS_twt. Thanks you follow me 😍

RT @MinSuga2109: . Thương sao cho đủ ❤
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:12

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@lngoc1010 @CamTuAmi @phuongnhung0112 @KimBwiii301295 @BTS_twt . 😅

2018-05-27 13:10

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

@CamTuAmi @lngoc1010 @phuongnhung0112 @KimBwiii301295 @BTS_twt . 😷 tuii hờn

2018-05-27 13:10

❄ Bông ❄ [ Luyn ] MinSuga2109

. 🐾 Hello 🐾 I'm an A.R.M.Y.s 🐾 OT7 🐾 Call me Bông 🐾 Fan Account For @BTS_twt 🐾 Thanks For Follow Me 🐾

. Thương sao cho đủ ❤
. #방탄과아미_잘하고있으니_힘내세요
. #MTVLAKPOPBTS
. #PREMIOSMTVMIAW
. @BTS_twt

2018-05-27 13:10