Tweets at tx. Gia Nghĩa, Đăk Nông around 30km

It searches the Pokestop Tweets of Twitter around tx. Gia Nghĩa, Đăk Nông 30km.


Search Results

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Mọi người đừng quên cài view cho "FAKE LOVE " nha😄

2018-05-22 00:19

PolarZen PolarZen

Male. I want to be a citizen in North Pole, like polar bear. :D #PolarZen #CofieZen #FinarZen #FoodieZen

รายละเอียดบุฟเฟต์ตามลิ้งค์เลย

2018-05-21 23:28

. 1 2 5 . fomost_

อ่านเม้นนี้แล้วหัวเราะดังมาก 5555555555มันคือเรื่องจริงนะ

2018-05-21 18:52

Lion Nguyen LionNguyen8182

"....Chiều chiều bên nhau nhìn trăng vàng
Tay cầm tay ta cùng mơ màng
Xây đắp mộng đẹp cho tương lai
Thương yêu…

2018-05-21 14:13

Xuân Xun041296

Preter #BTS a true #ARMY

#iVoteBTSBBMAs @BTS_twt #StreamFakeLoveNow

2018-05-21 01:53

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Hmmm
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-21 00:30

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Ông túp kia😒tại saooooo😟
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-21 00:19

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Đẹp gì đẹp dữ😂
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-21 00:02

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Đừng v mà😣😣
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 23:49

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

92
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 23:37

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

91
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 23:35

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

90
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 23:33

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

BangTan_ARMY=>tình yêu mãnh liệt :v
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 23:25

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

So what
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 23:21

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

@NguynTh22665735 @BTS_twt Bà tin nhập hả :v

2018-05-20 23:19

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

89
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs
#FakeLoveFriday

2018-05-20 22:05

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

88
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 22:02

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

87
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 21:59

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

86
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 21:57

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

85
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs
#FakeLoveFriday

2018-05-20 21:54

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

84
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 21:51

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

83
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 21:50

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

82
@BTS_twt
#FakeLoveFriday #iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 21:47

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

81
@BTS_twt
#FakeLoveFriday #iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 21:40

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Shooki
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs
#FakeLoveFriday

2018-05-20 21:37

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

80
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 21:33

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

79
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs
@BTS_twt

2018-05-20 21:30

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

78
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 21:28

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Now and foreve😊😊
Tôi yêu các anh.7 thiên thần của tôi😋💋💓❤
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 21:11

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

BangTannnnnnnn
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 21:05

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

77
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 21:02

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Khoảng trời bình yên😋
Angella seven👼👼👼👼👼👼👼
@BTS_twt
#FakeLoveFriday #iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 21:00

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Baby boy😄😄
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:57

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

😊
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs
#FakeLoveFriday

2018-05-20 20:55

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

76
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:54

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

@NguynTh22665735 @BTS_twt M cũng là 1 cái thể loại fanti á😂😂

2018-05-20 20:52

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

75
@BTS_twt
#FakeLoveFriday #iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:50

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Đường Ca😆😆
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:48

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Koya
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:42

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Mang
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:41

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

74
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:40

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

73
#FakeLoveFriday
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:37

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Sáng dậy sớm nào😂
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:35

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Tình yêu❤
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:34

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

72
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:31

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

U
@BTS_twt
#FakeLoveFriday #iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:29

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

T
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:28

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Hãy là một tập thể❤chiến đấu vì một mục đích❤
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs
@BTS_twt

2018-05-20 20:27

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

G
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:26

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

N
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:25

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓


@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:24

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Đ
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:24

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

The truth untold
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:20

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Magic shop
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:19

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

RJ
@BTS_twt
#FakeLoveFriday #iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:19

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Kookie😙
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:18

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Chimmy
@BTS_twt
#FakeLoveFriday #iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:17

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

TaTa
@BTS_twt
#FakeLoveFriday #iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:16

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

71
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:16

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

69
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs #FakeLoveFriday

2018-05-20 20:13

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

68
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs
@BTS_twt

2018-05-20 20:11

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Tuổi thanh xuân đẹp đẽ🐷💐🌸🌼🌻🌷⚘🌴☘🌵🍃🍂🥀🌹🌵☘🍀
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:07

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

67
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 20:04

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

66
@BTS_twt
#FakeLoveFriday #iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 19:52

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

65
@BTS_twt
#FakeLoveFriday
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-20 19:50

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

64
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs
#FakeLoveFriday

2018-05-20 19:47

verity veritylakin

🌹 lc uk

2018-05-20 14:25

Pham Hong Quy quyhongpham

Hello everybody. I'm from Vietnam. I teach General Physics and Physics K-12. Hope to make friends with Physics teachers. Have a nice day to you. :)

Check this out! #EducationUSA – U.S. Higher Ed Professionals! via @edUSAUpdates

2018-05-20 11:30

Minh Vu FanMinhVu

Twitter cá nhân chính thức của @FanMinhVu

Khi bị quấy rối tình dục, xin đừng im lặng, hãy mạnh dạn lên tiếng, hãy đưa những cái sai ra công lý để những kẻ tộ…

2018-05-20 08:46

Type 1 Traveller Type1Traveller

Travel #Blogger, Story Teller, Type 1 Diabetic Travelling the World Solo. Culture, food, and coping with Diabetes. #gbdoc #T1D Currently in: #vietnam

It’s rare that I manage to get snaps relating to the #diabetes side of my blog, mainly because I’m usually on my ow…

2018-05-20 00:36

森本 大聖 1216Moritai

大阪大学外国語学部ベトナム語/ってえらい人怒っちゃうかな?(パーリラパリラハイ!)/4月10日〜ホーチミン市🇻🇳

@matsudayuliko もう上から塗ってるのバレてるのに、ひたすらシマウマだと主張してくるあたりもベトナムっぽいなぁって感じました笑

2018-05-19 18:49

Nina van Acker ninavanacker

I love bands, music basically makes me so happy. (and James Arthur, I mean, he's not in a band)

One month ago in Oberhausen. Miss you 😢😢😢😢😢 @benamckee @Imaginedragons

2018-05-19 18:45

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Qua 24h r.t đi ngủ đây😂😂
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs
#FakeLoveFriday

2018-05-19 18:18

verity veritylakin

🌹 lc uk

#ForSomeReasoniYelledWhoIsInHereAsIWasFalling

2018-05-19 18:16

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

ARMY ơi😆💋❤ FAKE LOVE💓
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-19 18:15

göran ulván gostaggos

In i själen röd! Fritidspolitiker. Politisk ledare IF Metall Östergötland. Alla människors lika värde. Jag tweetar mina egna åsikter.

@Elofssson @AnderssonUlla Det gör man inte. Man hanterar stadgefrågor. Ofta finns det en bakomliggande historia. De…

2018-05-19 15:59

göran ulván gostaggos

In i själen röd! Fritidspolitiker. Politisk ledare IF Metall Östergötland. Alla människors lika värde. Jag tweetar mina egna åsikter.

@Elofssson @AnderssonUlla Hur man hanterar bestäms av respektive förbunds medlemmar vid deras egen förbundskongress, där stadgarna sätts.

2018-05-19 15:33

göran ulván gostaggos

In i själen röd! Fritidspolitiker. Politisk ledare IF Metall Östergötland. Alla människors lika värde. Jag tweetar mina egna åsikter.

@Elofssson @AnderssonUlla Och ja. Seko är ett av LO:s 14 förbund. Med egna stadgar. Olika förbund hanterar politisk hemvist lite olika.

2018-05-19 15:27

göran ulván gostaggos

In i själen röd! Fritidspolitiker. Politisk ledare IF Metall Östergötland. Alla människors lika värde. Jag tweetar mina egna åsikter.

@Elofssson @AnderssonUlla LO är alla förbunds gemensamma polititiska gren. Med egna stadgar. Förhandlar bl.a. trygg…

2018-05-19 15:24

LVV lookva__

🍃

พูดอิ้งแบบมะมีใครเข้าใจ อีเห่

2018-05-19 09:26

LVV lookva__

🍃

กับกูเกิ้ลทีานสเลทเก่งงง

2018-05-19 09:25

LVV lookva__

🍃

อยู่เวียดนามก้จะชี้เก่งงงงงงงง

2018-05-19 09:24

göran ulván gostaggos

In i själen röd! Fritidspolitiker. Politisk ledare IF Metall Östergötland. Alla människors lika värde. Jag tweetar mina egna åsikter.

@Elofssson @AnderssonUlla Hoppsan. Den har jag inte sett. LO är inget fackförbund, men det där vill jag såklart vet…

2018-05-19 05:48

Mihyang💙 YulGenie

#Rain

2018-05-19 03:18

Ral rachel16juin

I swear, my life is so more interesting inside of my head.

cần order vài ngàn không khí mát mẻ từ Dalat..
#rngnindalat

2018-05-19 00:51

maidangtuanhuy

@nguyenhuong04 ok

2018-05-18 20:58

Đồng Tú donglecamtu

Fan Account @BTS_twt
🌸🌷🌼💕ARMY🐷🌻🍀
🌻🌵⚘BANGTAN😘❤💓

Sao view đứng im v mn😓😓
@BTS_twt
#iVoteBTSBBMAs

2018-05-18 19:15

Xuân Xun041296

Preter #BTS a true #ARMY

#LOVE_YOURSELF_轉_Tear_Today #iVoteBTSBBMAs @BTS_twt #Shiba_dog

2018-05-18 17:24

NgTuyen ARMY ngocctuyen

hello i'm ARMY 💞
Fan Account @BTS_twt
ARMY Vietnamese 🇻🇳
follow me 😍😍😍

@taekookmoments @BTS_twt 😆😆😆😆 Vâng. Kim u mê
@BTS_twt #IVoteBTSBBMAs #iHeartBTS

2018-05-18 17:18