Tweets at Tarkastad, Tarkastad, Stormberg District, Eastern Cape around 30km

It searches the Pokestop Tweets of Twitter around Tarkastad, Tarkastad, Stormberg District, Eastern Cape 30km.


Search Results

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Inoba benifuna ukuthi umhlehlo

2019-10-16 14:54

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Beningafuni uthi umhlehlo na skeem

2019-10-16 14:51

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ TARKASTAD IVUKILE

2019-10-16 13:55

Marco foellmer

Daddy. Husband. Founder and Managing Director of @EBF_DE – Optimum business processes with tailor-made software products and solutions.

@zhuowei @muehlenbeck

2019-10-16 11:58

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@PastortheDJ Emoyeni Skeem kuba kukho noMafa😂😂😂

2019-10-14 14:41

Marco foellmer

Daddy. Husband. Founder and Managing Director of @EBF_DE – Optimum business processes with tailor-made software products and solutions.

2019-10-14 14:36

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki #UWFMBEE
Skeem ndibalula iTKO Draw @TARKASTAD

2019-10-11 14:46

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki #UWFMBEE
Skeem ndibalula iDraw yeTKO Draw @TARKASTAD

2019-10-11 14:42

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki #UWFMBEE
Skeem Ndibulela ukulibona olusuku.@TARKASTAD

2019-10-11 13:55

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki #UWFMBEE
Skeem Ndibulela ukulibona olusuku @TARKASTAD

2019-10-11 13:52

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki #UWFMBEE

Skeem nangena kamnand namhlanje ingathi beningazumenza ThembaMuqala😂😂😂

2019-10-11 13:51

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki #UWFMBEE

TARKASTAD ivuke yonke

2019-10-11 13:49

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki @Luckeez NGQONDI

Kukubetha umntu

2019-10-10 14:52

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki @Luckeez #HLUTHISA

Skeem ayonyani kuba maxa wambi ibayiPressure abayfum…

2019-10-10 14:41

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma @ntsabomluleki @Luckeez #HLUTHISA

Skeem ayonyani kuba maxa wambi ibayiPre…

2019-10-10 14:31

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki @Luckeez #HLUTHISA

Skeem ayonyani kuba maxa wambi ibayiPressure abayfum…

2019-10-10 14:27

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma @ntsabomluleki @Luckeez Skeem ndivukile ngenduku kaDumza @TARKASTAD

2019-10-10 13:51

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM Skeem ndibulela ukulibona olusuku @TARKASTAD

2019-10-10 13:49

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@Laphumaikhwezi @Mkho_Bandla #Umxholo
Bra Mkho ndicinga ukuba kungathwa gqolo ukubanjwa kwamaphulo okufundisa ngesi…

2019-10-10 12:53

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma @ntsabomluleki @Luckeez Skeem izolo bekuzalwa uThembile Sineko noMama Dinge balapha eTARKASTAD

2019-10-09 15:56

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma @ntsabomluleki @Luckeez Skeem izolo bekuzalwa uThembile Sineko nomama Dinge

2019-10-09 15:54

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma @ntsabomluleki @Luckeez Skeem izolo bekuzalwa uThembile Sineko

2019-10-09 15:51

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma @ntsabomluleki @Luckeez Skeem ikubuthisa ukubone xa ubudlala intonga use ukutsiswe uye ubuthise

2019-10-09 14:46

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma @ntsabomluleki @Luckeez Skeem kuTripeka xa ubuhamba

2019-10-09 14:44

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki @mafa_bavuma @Luckeez Ukubuthisa ayikokuKripeka xa ungumntu ohamba ngenyawo

2019-10-09 14:39

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma @ntsabomluleki @Luckeez Skeem TARKASTAD neefarma zayo zivukile.

2019-10-09 13:56

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma @ntsabomluleki @Luckeez Skeem TARKASTAD ivukile neeFarma zayo.

2019-10-09 13:54

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma @ntsabomluleki @Luckeez Skeem TARKASTAD neefarma zayo zivukile

2019-10-09 13:48

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma @ntsabomluleki @Luckeez TARKASTAD (dolophu) ivuke yonke Skeem

2019-10-09 13:47

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @nomonde_Vk #IqongaLomculoWevangeli

Molweni sis Nomonde sisonke enkosi ngomculo nangamazwi omelezayo navuselelayo @TARKASTAD

2019-10-09 06:01

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM #IqongaLomculoWevangeli

Amen sis Nomonde sisonke enkosi ngomculo nangamazwi omelezayo navuselelayo @TARKASTAD

2019-10-09 05:48

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki @mafa_bavuma @Luckeez Kuleqa into ekude ube woyiswe yile iphambi kwakho

2019-10-08 14:54

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki @mafa_bavuma @Luckeez #NGQONDI

Skeem kuqala into ekude ube woyiswe yile ilapha kufuphi

2019-10-08 14:50

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki @Luckeez #NGQONDI

Skeem kuleqa into ekude woyiswe yile ikufuphi @TARKASTAD

2019-10-08 14:49

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki @Luckeez HLUTHISA

Skeem ndicela unilanda phaaaaaaa kuNGQONDI

2019-10-08 14:39

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki #UWFMBEE

Skeem TARKASTAD ivuke yonke.

2019-10-08 13:53

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki #UWFMBEE

Skeem TARKASTAD ivuke yonke

2019-10-08 13:52